Ergenlik Dönemi ve Yaklaşım

Bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişme ve değişim süreçlerinin yaşandığı gençlik çağını kapsayan yaş dilimleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen UNESCO 12-24 yaş dilimlerini kabul ettiği bir dönemdir.

Bu geçmişten getirdiklerimizi gelecekten beklentilerimizle harmanlayıp kendimizi şekillendirdiğimiz bir köprüdür.

Ergenlik döneminde kişide bilinen fiziksel değişiklikler yaşanır. Ancak en önemli gelişme düşünsel alanda yaşanır. Somut düşünme niteliği soyut düşünebilmeye ulaşmıştır. Bu ergenin dış dünyayı algılamasında değişikliğe yol açar. Olayları sorgulamayı farklı açıdan bakabilmeye başlar. Bu yeni gelişme süreci kafasında karışıklara neden olur. Duygusal olarak çatışmalar yaşar. Gerekli ilişkileri görebilir ancak çözüm için gerekli planlamaları yapmakta zorlanabilir. Gelişimin sonraki dönemlerinde (16-18 yaş)  bu yeteneği geliştikçe elindeki ile mutlu olmayı anlayacaktır. Bu süreçte ergene sorumluluk duygusunun vurgulanması ve sağlıklı iletişim yardımcı olacaktır.

Ergenlik döneminde en belirgin yaşanan duygusal iniş çıkışlar ani tepkiler uzlaşmayı reddetme keskin ve sert konuşma tarzı yalan söyleme otoriteye ve kurallara uymama gibi davranışlardır. Ayrıca bu dönemde birtakım Zaralı alışkanlıklara maruz kalma hatta deneme girişimleri olabilir.

Ergenlikte aileden kopma arkadaşlara yönelme bağımsız olma istekleri görülür. Anne baba ilişkilerinde bağımlılık giderek azalabilir. Ancak tümüyle bağımsız olaya hazır değillerdir.

Ergenlikte duygusal değişimler çok sık izlenebilir. Aile bu değişimin bir problem mi yoksa gelip geçici bir durum olduğu konusunda dikkatli olmalıdırlar. Bu dönemde uzmanlarda yardım alabilirler.

Ergenlik döneminde ailelere düşen görevler şöyle sıralanabilir. Değişime ayak uydurmak zaman aynı dili konuşmak dinlediği müziğe, okuduğu kitaplara aşina olmak gibi.

Güven duymak: Ailesi tarafından güven duyulan gencin sorumlu davranışlarını artırır ve gireceği riskleri azaltır ailede önemli karalar alınırken, uygulanırken gencin bu süreçlere katlımı kendine olan güvenini artırır ve basarı motivasyonu sağlar.

Sorumlu davranışlar özsaygı özgüveni artırır. Aile içi iletişimde iyi empati, güven ortamı, sağlıklı iletişim, pozitif destek kendini iyi tanımasına yardımcı olacak aşırı eğilimden kaçınacaktır.

Gencin bu dönemde yaşayabileceği sorunların hepsi normal olup olmadığı iyi gözlenmeli yardım için çok beklenmemelidir.

İlgili Hekimler

Sağlık Rehberi