Hasta Hakları Birimi

1) Hastalarımızın bilgi isteme ve bilgilendirme hakkı vardır.

  • Merkezimizde bulunan her hastanın hastalıkları hakkında bilgi isteme, sağlık hizmetleri ve hizmetlerden faydalanma konusunda bilgilendirilme hakları bulunmaktadır. Ayrıca hastalıkları veya kendileriyle ilgili oluşturulan belgeleri de öğrenme, görme ve edinme hakları vardır.

2) Gizlilik ve mahremiyet hakkı

  • Hastamızın hastalığına ilişkin yapılan her tıbbi müdahale gizlilik ve mahremiyeti koruyacak şekilde yapılmaktadır. Ayrıca hastamız kendisine ilişkin şahsi bilgilerin, tıbbi sürecin ve belgelerin gizliliği konusunda da talepte bulunma hakkına sahiptir.

3) Hizmetlerden faydalanma hakkı

  • Merkezimizde bulunan her hastamızın dini, dili, ırkı, mezhebi fark etmeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır.

4) Tedaviyi reddetme ya da durdurma hakkı (rıza ve onay hakkı)

  • Merkezde bulunan hastalarımıza hastalıkları ve tedavi süreci hakkında gerekli bilgiler verilir. Bu bilgileri edindikten sonra hastamızın tedaviyi reddetme, kabul etme veya durdurma hakkı bulunmaktadır.

5) Sağlık kuruluşunu ve personelini değiştirme ve seçme hakkı

  • Hastalarımızın, tedavilerini sürdüren doktoru, hemşireyi veya diğer sağlık personellerini seçme ya da değiştirme hakkı vardır.

6) İtibar görme ve saygınlık hakkı

  • Merkezimizde bulunan hastalar empati becerisi yüksek, içten, sevgi dolu, güler yüzlü ve şefkatli görevlilerimizden saygı ve itibar görme hakkına sahiptir.

7) Refakat ve ziyaret hakkı

  • Merkezimizde bulunan hastalarımız refakat ve ziyaret politikalarına uyacak şekilde refakatçi bulundurma, ziyaretçi kabul etme haklarına sahiptir.

8) Din hizmetlerinden yararlanma hakkı

  • Merkezimizde bulunan hastalarımız tedavilerine engel oluşturmayacak şekilde ve hastanemizin imkanları dahilinde dini hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

9) Görüş, öneri ve şikayet bildirme hakkı

  • Hastalarımızın merkezimizde eksik veya kusurlu bulduğu noktaları şikayet etme, yeni bir fikir veya görüş bildirme, öneri sunma hakları bulunmaktadır.