İnsan Kaynakları

Merkezimizde görev alan çalışanlarımızın mutlu ve huzurlu olmaları daha kaliteli hizmet sunmalarını ve verimli olmalarını sağlar. İnsan kaynakları bölümünde nitelikli, verimli ve işini sevgiyle yapan çalışanlarımızın olması için gerekli ortam hazırlanır ve değerlendirmeler yapılır.

Amaçlarımız:

 • Kurum içindeki verimliliğin arttırılması ve gelişimin devamlılığı için doğru kişiyi işe almak
 • Çalışanlarımızın bireysel mutluluklarını sağlayarak verim düzeylerini arttırmak ve kurum içinde uyum sağlamak
 • Çalışanlarımızın niteliklerini belirlemek, gerekli donanımlara sahip olmalarını sağlamak
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini saptayarak en faydalı şekilde kullanmalarını sağlamak

İşe alım süreci nasıldır?

 • Öncelikle merkezde gereksinim duyulan pozisyonlar bölüm sorumluları tarafından saptanır.
 • Gereksinim duyulan pozisyon belirlendikten sonra, işe başvuracak adayların sahip olması gereken nitelikler belirlenir ve iş başvurusu açılır.
 • Başvuran adayların ilk görüşmeleri ile değerlendirilmeleri insan hakları birimi tarafından yürütülür.
 • İlk görüşmeden olumlu yanıt alan adaylar ikinci görüşmeye geçmeye hak kazanır. İkinci görüşme bölüm yöneticileri tarafından yapılır. İkinci görüşmede iletişim, işe uyum, referans, iş performansı gibi kriterlere dikkat edilir. İkinci görüşmeyi de başarıyla geçen adayın işe geçiş süreci başlar.

Oryantasyon:

İşe geçiş sürecinde en önemli aşama oryantasyon aşamasıdır. Oryantasyon, işe kabul edilen kişinin kuruma en kısa süre içinde adapte olması ve verimliliğin artması için gereklidir.

Oryantasyon aşamaları:

 • İşe alınan kişiye kurumun niteliklerini ve niceliklerini anlatan oryantasyon kitapçığı okutulur.
 • Kurumun misyonu ve vizyonu, hedefleri, kalite politikası anlatılarak bilgi sahibi olması sağlanır.
 • Kurumun işleyişi konusunda bilgilendirme yapılır.
 • Kişinin çalışacağı birim tanıtılır.
 • Kurum içinde ve dışında tur yapılır ve kurumun fiziki olarak da tanıtılması sağlanır.
 • İşe alınan personel iş arkadaşlarıyla ve amirleriyle tanıştırılır,  sosyalizasyonu ve bilgi edinmesi sağlanır.
 • Yeni personele hakları ile sorumlulukları anlatılır (mesai kuralları, çalışma saatleri ve izin alma işlemleri, kıyafet kuralları konularında bilgi edinmesi sağlanır.)

CV Gönderimi

Kabul edilen dosya türleri: DOC, DOCX, PDF