Yönetim Kurulunun Mesajı

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir”. Bu tanım doğrultusunda düşündüğümüz zaman sağlığın çok boyutlu olduğunu ve bu boyutlar sağlandığı müddetçe tam iyilik hali sağlandığını görmekteyiz.  Mediliv Tıp Merkezi olarak hastalarımızın sağlıklarına yeniden kavuşmaları ve hastalığın yeniden tekrar etmemesi için tam teşekküllü sağlık hizmeti vermekteyiz.

Uzman doktorlarımız, tecrübeli sağlık personellerimiz ve hastanede görev alan çalışanlarımız ile birlikte koordine şekilde çalışmakta ve hastane içinde herhangi bir aksamaya neden olmadan çalışmak için bu uyuma önem vermekteyiz. Kullandığımız ileri teknolojik cihazlar yoluyla hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetlerini sunmaktayız.

Hastalarımızın, hasta yakınlarının ve hastanemizde çalışan tüm personellerin mutluluğunu önemsemekteyiz. İnsan hakları, etik kurallar ve ahlaki değerlere önem veren hastanemiz hiçbir insan arasında ayrım yapmaz ve her insana saygı duyar.

Mediliv Tıp Merkezi olarak hasta haklarına büyük özen göstermekteyiz. Doktor seçme, hastane değiştirme, tedaviyi durdurma veya reddetme, ziyaretçi ve refakatçi politikaları, güvenlik politikası gibi olgulara hassasiyetle yaklaşmakta ve daha ileri gitmek için disiplinli şekilde çalışmaktayız.

Hastalarımızın veya hasta yakınlarının şikayet ve önerilerini dikkate alarak, sorun veya eksiklik üzerinde bir değerlendirme yapmakta ve geri bildirim sağlayacak şekilde istenen hizmeti sağlamaktayız. Hastanemiz bünyesinde çalışan personelimiz, hastanemizde tedavi gören hastalarımız ve hasta yakınlarımız ile bir bütün oluşturmakta ve bu bütünü korumak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz.