Refakatçi Politikası

Hastaya refakatçilik eden kişi, hastanın tedavisi açısından oldukça önemli bir pozisyondadır. Psikolojik desteğin en önemli unsuru olan refakatçi, sosyal desteğin de en önemli parçasıdır. Refakatçi konusuna değer veren ve bu konuda dikkatli olan merkezimiz, belirlediği ” refakatçi politikasıyla” birlikte daha ayrıntılı ve ideal bir hizmet sunmaktadır.

Refakatçi Politikası:

Hastanın refakatçi gereksinimi olup olmadığı hastayla ilgilenen doktor tarafından belirlenmekte ve bu sayede daha sağlıklı kararlar verilmektedir.

Hastanın sağlığı ve iyileşme hızı açısından refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlandırılmıştır.

Refakatçiye sorumlu hemşire tarafından refakatçi kartı verilmekte ve bu sayede koordinasyon daha etkili şekilde sağlanmaktadır.

Refakatçinin hastanın bakımında yardımcı olması, sorumlu hemşirenin izin verdiği ölçüde gerçekleşmektedir.

Tıp merkezinin koyduğu kurallar hem hasta hem refakatçi açısından önem teşkil eder. Bu nedenle her refakatçinin konulan bu kurallara uyma zorunluluğu vardır.

Refakatçi politikasıyla birlikte refakatçi-hasta arasındaki ilişki daha sağlıklı ve düzenli ilerlemektedir. Ayrıca tıp merkezimizdeki koordinasyonun herhangi bir aksamaya uğramaması ve etkili tedavi hizmeti sunabilmesinde refakatçi politikasının yeri oldukça büyüktür.

Merkezimizin bazı bölüm, birim, klinik ve anabilim dallarında refakatçiye izin verilse de; bazı bölüm, birim, klinik ve anabilim dallarının koyduğu özel refakatçi kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar tıp merkezinin işleyişi, hasta sağlığı, refakatçi sağlığı ve koordinasyon açısından oldukça önemli olmakla beraber,  refakatçilerin kurallara uyma sorumluluğu bulunmaktadır. Refakatçi konusunun bir politikayla şekillenmesi, tedavinin seyri ve psikososyal desteğin devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Merkezimiz refakatçi konusuna büyük değer vermekte, bu nedenle önemli noktaları özellikle vurgulamakta ve dikkat etmektedir.