Ziyaretçi Politikası

Tıp merkezimiz, hastalarımızın sosyal destek öğelerine değer veren ve önemini bilen bir yapıya sahiptir. Refakatçi politikası ve ziyaretçi politikasıyla birlikte, hastalarımızın sosyal destekleriyle buluşmaları sağlanmakta ve psikolojik açıdan daha olumlu olmaları amaçlanmaktadır.

Ziyaretçi politikamızı oluşturan kurallar hastanın ve ziyaretçinin sağlığı ile tıp merkezinin koordine şekilde işleyişi açısından önem arz etmektedir.

Ziyaretçi Politikamız:

  • Hasta ve ziyaretçinin hem sağlıkları hem güvenlikleri açısından sakıncalı olabilecek durumlar söz konusu ise; ziyaret izni hastanın hekimine bağlı olmaktadır.
  • Küçük çocukların hastayı ziyaret etmemesi sağlıkları açısından gereklidir. Bu nedenle 12 yaş altındaki çocukların hasta ziyaretine getirilmemesi gerekmektedir.
  • Ziyaretçilerin dışarıdan yiyecek veya içecek getirmesi yasaktır. Dışarıdan getirilen yiyecek ve içecekler, hastaya özel uygulanan beslenme düzenine ters olacağından sağlıksız etki yaratabilir. Bu konuda hassasiyet gerekmektedir.
  • Hastayı ziyarete gelecek kişilerin 2 kişiden fazla olmaması gerekmektedir. 2’den fazla ziyaretçi olması durumunda hasta ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakınca oluşabilir.
  • Tıp merkezi içinde sigara, alkol gibi ürünlerin kullanımı kesinlikle yasaktır.
  • Hasta odalarına çiçek, çelenk gibi ürünler kabul edilmemektedir. Hastanın güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturabilen bir durumdur. Gönderdiğiniz çiçekler hasta odalarına kabul edilmese de, merkezimizde bulunan ilgili birim tarafından bir çiçek kartı oluşturulur ve hastamıza iletilmesi sağlanır. Kartın üzerinde adınız ve soyadınız bulunmakta, hastamızın hediyenizden haberdar olması sağlanmaktadır.