Üveit Hastalığı Nedir?

[speaker]

Makaleyi Sesli Olarak Dinleyebilirsiniz

Göz hastalıkları toplumda oldukça sık görülen ve günlük yaşam kalitesini ciddi düzeyde olumsuz etkileyebilen önemli sağlık sorunlarının başında yer alır. Göz yapı olarak birbirinin içerisinde yer alan katmanlardan oluşan karmaşık bir tasarıma sahip olduğundan, gözü etkileyen hastalıklar da çeşitlilik gösterir. Bu anlamda gözün özellikle damarlı katmanını meydana getiren tabakada gelişen iltihabi olaylar üveit hastalığı ile sonuçlanır.

Önemli Bir Göz Acili: Üveit Hastalığı

Göz temelde üç ana tabakadan meydana gelir. Bu tabakalar dıştan içe doğru sklera, üvea ve retina olarak adlandırılır. Sklera gözün dışarıdan görünen beyaz tabakasına verilen isim iken, üvea göz damarlarının yer aldığı orta tabakayı oluşturur. Retina ise görmeden sorumlu hücrelerin yer aldığı en içteki tabakadır.

Üvea tabakası belirli hastalıkların seyrinde iltihabi reaksiyonlara maruz kalarak hastalanabilir. Bunun sonucunda göz ağrısı, sulanma, görmede bulanıklık gibi belirtilerle seyreden üveit hastalığı gelişir. Üveit tamamen gözle sınırlı ve çeşitli çevresel etmenlerin etkisiyle gelişebileceği gibi; lupus hastalığı, behçet hastalığı gibi romatolojik temelli rahatsızlıkların seyrinde de ortaya çıkabilir.

Üvea tabakası gözün ön kısmında iris, ortada göz merceğinin yer aldığı siliyer cisim ve en arkada koroid olmak üzere bölümlere ayrılır. Bu anlamda üveit hastalığı meydana geldiği bölgeye göre anterior (ön), intermediate (orta) veya posterior (arka) üveit olarak klinikte izlenebilir. Yine üveit bütün tabakaları tuttuğunda pan-üveit olarak klinikte kendini gösterebilir.

Üveit Hastalığı Neden Olur?

Üvea tabakası damar yönüyle zengin olduğundan, iltihabi hadiselerde vücudun bağışıklık sistemini oluşturan hücreler bu tabakada kolayca yoğunlaşabilir. Özellikle gözün üvea tabakasını etkileyebilen çeşitli enfeksiyonlarda, fiziksel travmalarda, toksik maddelere maruziyette meydana gelebileceği gibi vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini tehdit görerek saldırdığı oto-immün ve romatolojik hastalıkların seyrinde de ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki durumlar üveit hastalığının gelişmesinde sıklıkla temel neden olarak karşımıza çıkar:

 • Eklem romatizması (romatoid artrit)
 • Ankilozan spondilit
 • Behçet hastalığı
 • Ülseratif kolit (iltihaplı bağırsak hastalığı)
 • Sarkoidoz
 • Herpes, CMV, HIV gibi viral enfeksiyonlar
 • Tüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonlar
 • Fiziksel travma

Üveit Belirtileri Nelerdir?

Üveit belirtileri genellikle ani gelişir ve bu nedenle gözün acil durumları arasında sayılabilir. Bu bakımdan aşağıdaki belirtiler üveit seyrinde ortaya çıkabilir:

 • Gözde kızarıklık (kırmızı göz)
 • Göz ağrısı
 • Gözde sulanma
 • Görme alanında siyah noktalar görme veya görme alanında kayıp
 • Işık hassasiyeti
 • Görmede bulanıklık

Üveit Tedavisinde Neler Yapılır?

Üveit tedavisinde genel yaklaşım altta yatan nedene göre doğru tedavinin planlanmasıdır. Bu doğrultuda enfeksiyon etkenlerinden kaynaklanan bir durumda, antibiyoterapi ilk tercih olurken; romatolojik bir rahatsızlığın seyrinde ortaya çıkan üveitlerde kortikosteroid ve immünsüpresif ilaçlar tercih sebebidir. Yine üveite ait belirtilerin giderilmesi adına iris tabakasının küçülerek ağrıyı azaltmaya yönelik göz damlaları, steroid içerikli damlalar ve anti-inflamatuvar ilaçlar kullanılabilir.

İlgili Hekimler

Sağlık Rehberi